Logotype

Årsredovisning 2018/19

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 

STYRELSEN

Enligt bolagsordningen för MAG Interactive ska styrelsen bestå av fem till tio styrelsemedlemmar som utses av bolagsstämman, utan suppleanter. Styrelsen i MAG Interactive består av fem styrelsemedlemmar utsedda av bolagsstämman för räkenskapsåret 2018/2019 fram till årsstämman som hålls 2020 för året 2018/2019. Bolagets räkenskapsår är 1 september - 31 augusti.

Aktieinnehaven gäller per 30 september 2019. 

Styrelsen i MAG Interactive

Birgitta Stymne Göransson
Daniel Hasselberg
Andras Vajlok
Teemu Huuhtanen
Taina Malén

BIRGITTA STYMNE GÖRANSSON

Birgitta Stymne Göransson har varit medlem och ordförande i styrelsen för MAG Interactive sedan 2018.
Född 1957.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i BCB Medical Oy samt styrelseledamot i Elekta, Pandora A/S, Sportamore och Midsona.  
Avslutade uppdrag: Birgitta Stymne Göransson har tidigare bland annat varit VD för Memira och för Semantix, och har en bakgrund inom konsumentvaror, medtech och IT/telekom.
Utbildning: Birgitta Stymne Göransson har en M.Sc. i kemi och bioteknik från KTH, och en MBA från Harvard Business School.
Aktier: Birgitta Stymne Göransson äger 35 000 aktier i MAG Interactive.

Birgitta Stymne Göransson är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

DANIEL HASSELBERG

Daniel Hasselberg är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2014 och verkställande direktör för MAG Interactive sedan 2013. Daniel Hasselberg var ordförande mellan 2010 och 2013.
Född 1973.

Övriga pågående uppdrag: Daniel Hasselberg är också styrelseledamot i MAG
Games Limited, Feo Media AB, MAG United AB, Sonetel AB (publ) och NMO Invest AB.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Daniel Hasselberg varit, men är inte längre, styrelsesuppleant i Gaming on the Tail AB.
Utbildning: Daniel Hasselberg har en masterexamen i teknisk fysik från Uppsala universitet.
Aktieinnehav: Daniel Hasselberg äger 3 111 666 stycken aktier i bolaget.

Daniel Hasselberg är varken oberoende till större aktieägare eller bolaget och dess ledning.

ANDRAS VAJLOK

Andras Vajlok är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2018.
Född 1970.

Övriga pågående uppdrag: Styrelsemedlem i Like a Boss Games AB och United Spaces. 
Avslutade uppdrag: Andras Vajlok har tidigare bland annat varit CFO på Paradox Interactive.
Utbildning: Andras Vajlok har en civilekonomexamen från Handelshögskolan Göteborg.
Aktieinnehav: Andras Vajlok äger 501 075 aktier, privat och via andra bolag, i MAG Interactive.

Andras Vajlok är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

TEEMU HUUHTANEN

Teemu Huuhtanen är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2013.
Född 1971.

Övriga pågående uppdrag: Teemu Huuhtanen är också verkställande direktör för Next Games Oyj, styrelseledamot i Armada Interactive Oy, Pilke Helsinki Oy, Rabbit Films Oy, och Vaah Holdings Oy, samt styrelsesuppleant i Dark May Oy och Helsinki Game- Works Oy.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Teemu Huuhtanen varit, men är inte längre, Vice President Mergers & Acquisitions för Rovio Entertainment Oyj samt Executive Vice President Markering and Business Development för Sulake Corporation Oy.
Utbildning: Teemu Huuhtanen har en kandidatexamen i företagsekonomi från Preston University.
Aktieinnehav: Teemu Huuhtanen innehar inte några aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.

Teemu Huuhtanen är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

TAINA MALÉN

Taina Malén är styrelseledamot i MAG Interactive sedan 2018.
Född 1967.

Övriga pågående uppdrag: CMO, global marknadschef och vice VD på Star Stable Entertainment AB.
Avslutade uppdrag: Taina Malén har tidigare haft flera befattningar inom musik och skivbolagsbranschen, och har bland annat arbetat som nordisk marknadsdirektör på CANAL+ och som vice VD på MSL PR. Taina Malén är medgrundare och investerare i Esportal AB, där hon även sitter i styrelsen. Taina Malén har tidigare varit styrelseledamot i bland annat WIMP (idag TIDAL) och Telegram Records.
Utbildning: Taina Malén har gått en utbildning i Business Economy på Handelshögskolan i Stockholm.
Aktieinnehav: Taina Malén innehar inte några aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.

Taina Malén är oberoende till såväl större aktieägare samt till bolaget och dess ledning.

Ledande befattningshavare i MAG Interactive 

Daniel Hasselberg - Verkställande direktör
Magnus Wiklander - Finansdirektör
Kaj Nygren - Teknisk chef
Johan Persson - Produktchef
David Amor - Affärsutvecklingsansvarig 
Patric Blixt - Marknadschef
Sara Hjärtberg - HR-chef

DANIEL HASSELBERG

Daniel Hasselberg är verkställande direktör för MAG Interactive sedan 2013.

Övriga pågående uppdrag: Daniel Hasselberg är också styrelseledamot i MAG
Games Limited, Feo Media AB, MAG United AB, Sonetel AB (publ) och NMO Invest AB.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Daniel Hasselberg varit, men är inte längre, styrelsesuppleant i Gaming on the Tail AB.
Utbildning: Daniel Hasselberg har en masterexamen i teknisk fysik från Uppsala universitet.
Aktieinnehav: Daniel Hasselberg äger 3 111 666 stycken aktier i bolaget.

MAGNUS WIKLANDER

Magnus Wiklander är finansdirektör för MAG Interactive sedan 2017.

Övriga pågående uppdrag: Magnus Wiklander är också styrelsesuppleant i Widespace Holding AB.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Magnus Wiklander varit, men är inte längre, styrelseledamot i M Wiklander AB samt finansdirektör för Widespace AB.

Utbildning: Magnus Wiklander har en masterexamen i teknisk fysik från Chalmers Tekniska Högskola, samt en masterexamen i avancerad kommunikation från Imperial College.
Optionsinnehav: Magnus Wiklander innehar 233 175 teckningsoptioner i bolaget.

KAJ NYGREN

Kaj Nygren är teknisk chef för MAG Interactive sedan 2010.

Övriga pågående uppdrag: Kaj Nygren är också styrelseledamot i MAG Games Limited och Playful Days AB.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Kaj Nygren varit, men är inte längre, styrelseledamot i MAG Interactive.
Utbildning:
 Kaj Nygren har en masterexamen i datateknik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
Aktieinnehav: Kaj Nygren äger 3 025 439 aktier i bolaget. 

JOHAN PERSSON

Johan Persson är produktchef för MAG Interactive sedan 2010.

Övriga pågående uppdrag: Johan Persson är också styrelseordförande i Gumbler AB, samt styrelseledamot i Johan Persson Holding AB. 
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Johan Persson varit, men är inte längre, styrelseledamot i MAG Interactive.
Utbildning: 
Johan Persson har studerat magisterprogrammet i datavetenskap vid Uppsala universitet.
Aktieinnehav: Johan Persson äger 1 499 560 aktier i bolaget. 

DAVID AMOR

David Amor är baserad på MAG Interactive i Storbritannien och Affärsutvecklingsansvarig för MAG Interactive sedan 2015.

Övriga pågående uppdrag: David Amor är också styrelseledamot i 126 Marine Parade (Brighton) Limited, Picnic Games Limited, Sabre Studios Limited, och Sentinel Studios Limited.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har David Amor varit, men är inte längre, styrelseledamot i Delinquent Interactive Limited (numera MAG Games Limited), Futurlab Meta Limited, Hall Get Involved Limited, Innocent Interactive Limited, Relentless Software Limited och Relentless Studios Limited.
Utbildning: David Amor har studerat matematik, ekonomi och datateknik vid Haywards Heath Sixth Form College.
Optionsinnehav: David Amor innehar 30 000 teckningsoptioner i bolaget.

PATRIC BLIXT

Patric Blixt är Marknadschef för MAG Interactive sedan 2018.

Övriga pågående uppdrag: Patric Blixt är också styrelseledamot i Kitab Sawti AB, Påmind AB, In-Grid AB, Swedish Hasbeens AB, Oscorp AB, Paper Street Soap Company AB, Fulgur AB, HugBen AB och A Spawn Point AB.
Avslutade uppdrag: Under de senaste fem åren har Patric Blixt varit, men är inte längre, styrelseledamot i Byggvarulistan.
Utbildning: 
Patric Blixt har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet och marknadsföringsexamen från RMI Berghs.
Optionsinnehav: Patric Blixt innehar 100 000 teckningsoptioner i bolaget.
Aktieinnehav: Patric Blixt äger 20 000 aktier i bolaget. 

SARA HJÄRTBERG

Sara Hjärtberg är HR-chef för MAG Interactive sedan 2019.

Övriga pågående uppdrag: Sara Hjärtberg har inga pågående eller avslutade styrelseuppdrag.
Utbildning: Sara Hjärtberg innehar en magisterexamen i personalvetenskap från Linköpings Universitet. 
Aktieinnehav: Sara Hjärtberg äger 3062 aktier i bolaget. 

REVISORER

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med adressen Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, är Bolagets revisor sedan årsstämman som hölls den 11 december 2013. Den auktoriserade revisorn Niklas Renström, medlem i FAR (professionell branschorganisation för auktoriserade revisorer) är huvudansvarig revisor.