Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 7 - Personalkostnader

2018/20192017/2018
Kostnader för ersättningar till anställda  
Löner och ersättningar21 50719 425
Sociala avgifter6 2786 409
Pensionskostnader2 2401 907
Summa30 02527 741
Ledande befattningshavare  
Löner och ersättningar11 3668 128
Sociala avgifter3 7662 855
Pensionskostnader1 4061 170
Summa16 53812 153
Övriga personalkostnader2 81613 975
Summa2 81613 975
Summa personalkostnader49 37953 869
Medelantal anställda2018/20192017/2018
 Medelantal anställdaVarav mänMedelantal anställdaVarav män
Sverige47374133
Tyskland1111
Totalt48384234