Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 9 - Ersättning till revisorerna

Ersättning till revisorerna2018/20192017/2018
PwC  
Revisionsuppdraget420440
Skatterådgivning45279
Övriga tjänster270969
Summa7351 688
Övriga revisorer  
 Revisionsuppdraget071
Koncernen totalt7351 759