Logotype

Årsredovisning 2018/19

QuizDuel

QuizDuel - känt som Quizkampen i Sverige - är ett av MAGs största spel sett till antal aktiva spelare. Med en miljon spelare varje dag är QuizDuel det största frågespelet i Europa till iOS och Android. Spelet har under året även nått 100 miljoner nedladdningar, en imponerande milstolpe för en produkt som existerat sedan 2012. 

Under räkenskapsåret 2018/2019 har bolaget fortsatt integreringen av QuizDuel till MAGs infrastruktur och investerat i ett flertal förbättringar av spelet. I Q1 släpptes spelläget BlitzQuiz, ett led i att förbättra monetiseringen, som resulterat i positiv utveckling av intäkterna. I Q4 konstaterades att den förbättrade spelekonomin resulterat i en ökning av ARPDAU med 60% jämfört med samma kvartal föregående år. Samtidigt har den migrering som skett av spelet till MAGs infrastruktur sänkt kostnaden per daglig spelare för bolaget. 

Under Q4 lanserades ett nytt användargränssnitt av spelet, dels för att modernisera spelets design, dels för att övergången till den planerade uppföljaren av QuizDuel skulle bli smidigare för spelarna. 

En förväntad nedgång i intäkter under sommarmånaderna stävjades också tack vare extra investeringar i nytt innehåll.