Logotype

Årsredovisning 2018/19

Ägarförhållanden 

MAG Interactive AB (publ) är moderbolag i Koncernen, som består av MAG Interactive AB (publ) och ett helägt dotterbolag i Storbritannien, med firmanamnet MAG Games Limited, och ett helägt dotterbolag i Sverige, med firmanamnet FEO Media AB.

MAG Interactive noterades i början av december på NASDAQ First North Premier med första handelsdag den 8 december 2017. 

I samband med noteringen så stämplades samtliga preferensaktier om till stamaktier. Totalt antal aktier är idag 26 321 393.

Enligt Bolagets hemsida per 30 september 2019 så är de största aktieägarna:

ÄgareAntal aktier  %

Daniel Hasselberg 

3 111 666

11,8

Kaj Nygren

3 025 439

11,5

Avanza Pension

2 561 101

9,7

Swedbank Robur

2 466 309

9,4

Didner & Gerge

2 135 000

8,1

Johan Persson

1 499 560

5,7

Anders Larsson

1 369 560

5,2

Roger Skagerwall

1 296 197

4,9

Fredrik Stenh

1 278 256

4,9

Chalex

1 052 841

4,0

RAM One

980 656

3,7