Logotype

Årsredovisning 2018/19

VD ord

Ett år med fokus på sociala multiplayerspel

I slutet av det föregående räkenskapsåret 2017/2018 beslutade vi att ta ett steg bort från singleplayerspel och lägga all kraft på sociala spel. Vi identifierade även daglig intjäning per spelare, ARPDAU, som ett område där vi behövde bli starkare. Steg för steg har vi exekverat på vår plan och genomfört det vi beskrev som vår målbild för det kommande året.

Detta år har till största del präglats av vårt strategiska fokus på sociala multiplayerspel. Vi såg omedelbara fördelar med den nya strategin kopplat till investeringar i infrastruktur där återanvändbarheten ökat över hela produktportföljen.

Även utvecklingsprocessen för nya spel såväl som de ständigt pågående uppdateringarna av existerande spel har påverkats av vår nya inriktning. Eftersom utveckling av nya funktioner eller spel tar tid har detta fått mer gradvis genomslag över tid.

Under årets andra halva såg vi positiva effekter i form av förbättrad prestanda hos våra multiplayerspel som ett resultat av ökade investeringar i dessa produkter. Ruzzle, QuizDuel och Word Domination har alla förbättrat sin genomsnittliga intjäning per spelare och även växt spelens totala intäkter sedan början på året.

CEO Portrait

Nya affärsmodeller får genomslag

Ett genomgående tema under året har varit events - särskilda tidsbegränsade utmaningar eller spellägen med unika belöningar. Dessa har vi utvecklat vidare för att driva engagemang och spelekonomi framåt. Olika event har implementerats med framgång i både QuizDuel och Word Domination under året. I början av 2019/2020 får detta ett tydligare genomslag även i Ruzzle, med bland annat nya turneringslägen.

"Samtliga multiplayerspel har förbättrat sin ARPDAU under året, och QuizDuel med hela 60% jämfört med Q4 i det förra räkenskapsåret."

Som komplement till in-app-köp och annonser har vi även adderat prenumerationer till vår affärsmodell. Sedan våren 2019 har spelare av Word Domination haft möjlighet att betala för VIP-abonnemang, som ger tillgång till unikt innehåll i spelet eller förtur till olika typer av event. Konverteringen från spelare som gratis testar att bli prenumerant till att bli betalande har varit hög. Samtidigt har förlängningar månadsvis av existerande abonnemang också överträffat våra förväntningar. Basen av betalande prenumeranter har växt stadigt varje vecka sedan lanseringen.

Monetiseringen allt effektivare

Samtliga multiplayerspel har förbättrat sin ARPDAU under året, och QuizDuel med hela 60% jämfört med Q4 i det förra räkenskapsåret. Eftersom ARPDAU är en KPI där vi ser särskilt stor potential för framtiden är det positivt att se en så tydlig utveckling i rätt riktning under året.

Målbilden för samtliga nya spel är att uppvisa en ARPDAU över $0,10 i vår huvudmarknad USA. Genomsnittet av ARPDAU för ett globalt spel påverkas mycket av blandningen av trafik mellan olika betalstarka marknader, vilket är anledningen till att vi använder USA som en måttstock. Word Domination ligger idag klart över dessa $0,10 och vi avser inte lansera några spel som inte möter den här målbilden.

Milstolpar under året

Sedan MAGs grundande har vår portfolio av spel nått över 250 miljoner nedladdningar. Vårt senaste spel, Word Domination, har passerat åtta miljoner nedladdningar och det ledande triviaspelet i Europa, QuizDuel, har nått den enorma siffran 100 miljoner!

MAG - en attraktiv plats för de bästa i branschen

Vi fortsätter att anställa de bästa i världen och har sett inflödet av personer med starka profiler från ledande bolag i spelbranschen öka under året. MAG är i ett skede som många kreativa personer aktivt söker sig till - vi är tillräckligt små för att kunna ha en platt och agil organisation och är samtidigt tillräckligt stora för att ha en infrastruktur och talangpool i världsklass. 

En annan drivkraft för att arbeta på MAG är att man hos oss har en större chans att faktiskt få vara med och släppa nya spel, vilket blir allt svårare att erbjuda för större aktörer där nivån för vad som anses vara värt att lansera är extremt svår att uppnå. Vi vill att våra nya spel ska ha potential att omsätta hundratals miljoner kronor medan större bolag kan tvingas flytta den gränsen uppåt väsentligt för att kunna motivera ett spelsläpp - vilket gör att man sällan lyckas lansera något nytt. Detta placerar oss i en drömposition för att attrahera ambitiösa individer i världsklass.

Siktet inställt på framtiden

Efter att investerat i både infrastruktur och utvecklingsprocess börjar vi nu kunna skörda frukterna i form av en pipeline av produkter som ser spännande ut. När vi ser tillbaka på ett år med den nya strategin känner vi oss nöjda med utfallet och fortsätter på den inslagna vägen.

Med flera spelsläpp i ryggen efter räkenskapsårets slut känner vi nu att MAG är redo att ta nästa steg som bolag med en stabil portfölj av spel och intäkter med de nya spelen som tillväxtmotor.

Vi har ambitionen att utveckla spel som är så bra att de används som referens i analyser av spelmarknaden - något vi internt refererar till som benchmark games. Våra senaste spelsläpp Wordzee och Nya Quizkampen har definitivt potentialen att uppnå detta och även de produkter vi har under utveckling har samma ambitionsnivå. Nya spelmekaniker eller kombinationer av kategorier där vi kan bryta ny mark och med hjälp av det få en stark avkastning på user acquisition kan ta MAG till en globalt ledande position inom casual multiplayer.