Logotype

Årsredovisning 2018/19

WordBrain

WordBrain är en av MAGs evergreens med en dedikerad spelarbas. I slutet av föregående finansiella år bröts den negativa trend i intäkter som minskningen av marknadsföringsvolymer resulterade i tidigare. 

Tack vare fortsatta optimeringar av spelets innehåll under det innevarande finansiella året har WordBrains stabiliserats. Både när det gäller långsiktig retention och antalet dagligt aktiva spelare, vilket har haft en positiv påverkan av intäkterna som nått en hälsosam nivå. 

Eftersom bolagets vision och strategi är att kontinuerligt skapa mervärde för spelarna, har MAG fortsatt investera i nytt innehåll i WordBrain; dagliga pussel, flertalet events och en ny design har tillsammans haft en positiv inverkan på engagemang från de dedikerade spelarna.