Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 5 - Nettoomsättningens fördelning

Koncernen delar upp verksamheten i ett segment enligt IFRS’ definition. För att ge en bättre förståelse för koncernens verksamhet fördelas nettoomsättningen i två huvudsakliga källor; nettoomsättning från annonser och nettoomsättning från försäljning i spel. 

2018/20192017/2018
Försäljning i spel64 432129 434
Annonsintäkter108 65886 824
Övrigt863612
Totalt172 953216 870
Koncernens fördelning per land2018/20192017/2018
Sverige172 953216 870
Storbritannien00
Totalt172 953216 870

Koncernens intäkter fördelade per säte, samtliga spel som utvecklas inom gruppen publiceras av moderbolaget med säte i Sverige, förutom QuizDuel vilket publiceras av FEO Media AB.