Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 9 - Valutakursdifferenser

Valutakursdifferenser har redovisats i resultaträkningen enligt följande:

 2018/20192017/2018
Övriga rörelseintäkter1 4701 644
Övriga externa kostnader-1 576-1 990
Summa-106-346
Valutakursdifferens på kortfristiga fordringar och skulder-1 062176
Summa -1 168-170