Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 19 - Andra långfristiga fordringar

Andra långfristiga fordringar avser deposition för kontorslokaler.

2019-08-312018-08-31
Ingående värde4 3001 836
Insättning2982 450
Valutaeffekt-2 51314
Utgående värde2 0854 300