Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 22 - Övriga kortfristiga fordringar

2019-08-312018-08-31
Kortfristiga fordringar anställda10138
Momsfordran6391 307
Övriga poster7 2612 664
Summa8 0014 009