Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 25 - Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

2019-08-312018-08-31
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar709661
Utrangering av materiella anläggningstillgångar00
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar04 496
Optionsprogram 2019-20221930
Mottaget koncernbidrag57 3550
Summa58 2575 157