Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 6 - Övriga rörelseintäkter

2018/20192017/2018
Valutakursvinster1 9892 428
Övrigt61961
Totalt2 0503 389