Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 13 - Andelar i koncernföretag

2019-08-312018-08-31
Ingående anskaffningsvärde181 93315 797
Förvärv50134 731
Omklassificering031 405
Summa181 983181 933

NamnRegistrerings och verksamhets-landVeksamhetAndel stamaktier som direktägs av moderföretaget (%)Redovisat värde 2019-08-31Redovisat värde 2018-08-31
MAG Games LtdStorbrittanienUtveckling10047 20247 202
FEO Media ABSverigeUtveckling100134 731134 731
MAG United ABSverigeTeckningsoptioner100500