Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 26 - Finansiella instrument per kategori

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärdeSumma
Tillgångar i balansräkningen  
Andra långfristiga fordringar1 8441 844
Kundfordringar14 73114 731
Övriga kortfristiga fordringar59 22559 225
Likvida medel179 465179 465
Summa 2019-08-31255 265255 265
 Låne- och kundfordringarSumma
Tillgångar i balansräkningen  
Andra långfristiga fordringar3 4823 482
Kundfordringar18 33218 332
Övriga kortfristiga fordringar1 2241 224
Likvida medel181 305181 305
Summa 2018-08-31204 343204 343
Skulder i balansräkningenÖvriga finansiella skulderSumma
Leverantörsskulder8 4088 408
Övriga kortfristiga skulder78 055 78 055
Summa 2019-08-3186 463 86 463
Skulder i balansräkningenÖvriga finansiella skulderSumma
Övriga långfristiga skulder15 556 15 556
Leverantörsskulder10 898 10 898
Övriga kortfristiga skulder17 866 17 866
Summa 2018-08-3144 32044 320