Logotype

Nyheter och pressmeddelanden

Läs fler nyheter på engelska

Regulatorisk

april 17, 2024

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-februari 2023/2024

MAG Interactive förbättrade sin justerade EBITDA marginal under andra kvartalet till 27%. Lägre volymer av user acquisition minskade nettoomsättningen med 25% jämfört med föregående år. Mjuklanseringen av Crozzle visar positiva nyckeltal.

Regulatorisk

januari 17, 2024

Kommuniké från MAG Interactives årsstämma

Onsdagen den 17 januari 2024 höll MAG Interactive AB (publ) årsstämma under ordförandeskap av Jonas Eriksson. Årsstämman beslutade bland annat följande:

Regulatorisk

januari 17, 2024

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-november 2023/2024

MAG Interactives EBITDA nådde 20 MSEK i Q1, en ökning om 20 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen minskade med 21% till följd av lägre volymer av user acquisition.

Regulatorisk

december 7, 2023

Välkommen till årsstämma i MAG Interactive AB (publ)

Regulatorisk

december 7, 2023

MAG Interactive AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022/2023

MAG Interactive AB (publ) har idag publicerat årsredovisningen för 2022/2023 på bolagets hemsida.

Regulatorisk

oktober 18, 2023

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport och bokslutskommuniké september-augusti 2022/2023

MAG Interactives nettoomsättning nådde 80 MSEK i Q4, en minskning med 11% jämfört med samma kvartal föregående år. Justerad EBITDA ökade till 25 MSEK, vilket resulterade i en justerad EBITDA-marginal om 31%. Nettoomsättningen för året växte till 362 MSEK med en justerad EBITDA om 58 MSEK.

Regulatorisk

juni 28, 2023

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-maj 2022/2023

MAG visar stärkta vinstmarginaler, med en omsättningstillväxt på 16% justerat för en engångsbonus föregående år. Nettoomsättningen nådde 89 MSEK och ARPDAU växte 22% jämfört med samma kvartal föregående år.

Regulatorisk

mars 29, 2023

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-februari 2022/2023

MAG nådde den högsta Q2-omsättningen hittills; nettoomsättningen ökade 25% till 96 MSEK och ARPDAU växte 32% jämfört med samma kvartal föregående år.

Regulatorisk

januari 18, 2023

Kommuniké från MAG Interactives årsstämma

Onsdagen den 18 januari 2023 höll MAG Interactive AB (publ) årsstämma under ordförandeskap av Jonas Eriksson. Stämman beslutade bland annat följande:

Regulatorisk

januari 18, 2023

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-november 2022/2023

MAG nådde sin högsta kvartalsomsättning hittills; nettoomsättningen växte med 39% till 97 MSEK och ARPDAU ökade 38% jämfört med samma kvartal föregående år. Investeringarna i user acquisition växte till rekordnivån 51 MSEK.

Regulatorisk

december 20, 2022

MAG Interactive AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021/2022

MAG Interactive AB (publ) har idag publicerat årsredovisningen för 2021/2022 på bolagets hemsida.

Regulatorisk

december 15, 2022

Välkommen till årsstämma i MAG Interactive AB (publ)

Regulatorisk

oktober 19, 2022

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport och bokslutskommuniké september-augusti 2021/2022

MAG visade fortsatt tillväxt under Q4; nettoomsättningen växte med 29% till 90 MSEK och ARPDAU ökade med 36% jämfört med samma kvartal förra året.

Regulatorisk

juni 29, 2022

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-maj 2021/2022

MAGs totala omsättning i Q3 var den högsta hittills under ett enskilt kvartal. Nettoomsättningen växte med 12% till 91 MSEK och ARPDAU ökade med 7% jämfört med samma kvartal förra året.

Regulatorisk

april 6, 2022

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-februari 2021/2022

MAG visar sitt starkaste andra kvartal i företagets historia tack vare kontinuerliga förbättringar av livespelen. ARPDAU ökade med 23% och nettoomsättningen ökade med 6% jämfört med samma period föregående år.

Regulatorisk

januari 19, 2022

Kommuniké från MAG Interactives årsstämma

Onsdagen den 19 januari 2022 höll MAG Interactive AB (publ) årsstämma under ordförandeskap av Jonas Eriksson. Stämman beslutade bland annat följande.

Regulatorisk

januari 19, 2022

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-november 2021/2022

MAG visar tvåsiffrig tillväxt för nionde kvartalet i följd tack vare fortsatta förbättringar av evergreen-spelen i portföljen. Omsättningen växte med 11% och ARPDAU ökade med 38% jämfört med Q1 föregående år.

Regulatorisk

december 15, 2021

MAG Interactive AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020/2021

MAG Interactive AB (publ) har idag publicerat årsredovisningen för 2020/2021 på bolagets hemsida.

Regulatorisk

december 9, 2021

Välkommen till årsstämma i MAG Interactive AB (publ)

Regulatorisk

oktober 20, 2021

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport och bokslutskommuniké september-augusti 2020/2021

MAG redovisar sina högsta årsintäkter i bolagets historia, främst tack vare fortsatt förbättrad ARPDAU över portföljen. Omsättningen i Q4 ökade med 26% och ARPDAU ökade med 59% jämfört med samma period förra året.

Regulatorisk

juni 30, 2021

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-maj 2020/2021

MAG når den högsta kvartalsomsättningen i bolagets historia med 81,4 MSEK tack vare förbättrad ARPDAU över hela spelportföljen. Omsättningen ökade med 26% och ARPDAU med 84% jämfört med samma period föregående år.

Regulatorisk

mars 31, 2021

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-februari 2020/2021

Omsättningen i Q2 växte med 44% till 72,6 miljoner SEK och ARPDAU ökade med 67% jämfört med samma period föregående år tack vare en ökning av in-app-köp.

Regulatorisk

januari 20, 2021

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-november 2020/2021

Omsättningen växte med 34% och ARPDAU ökade med 43% jämfört med samma kvartal föregående år.

Regulatorisk

januari 20, 2021

Kommuniké från MAG Interactives årsstämma

Årsstämma i MAG Interactive AB (publ) ägde rum onsdagen den 20 januari 2021 genom poströstningsförfarande. Årsstämman beslutade bland annat följande:

Regulatorisk

december 21, 2020

MAG Interactive (publ) förvärvar den svenska spelutvecklaren Apprope

Bolaget expanderar inom ordpusselkategorin genom att förvärva den svenska spelstudion Apprope.

Regulatorisk

december 17, 2020

MAG Interactive AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019/2020

MAG Interactive AB (publ) har idag publicerat årsredovisningen för 2019/2020 på bolagets hemsida.

Regulatorisk

december 14, 2020

Välkommen till årsstämma i MAG Interactive AB (publ)

Regulatorisk

oktober 21, 2020

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport och bokslutskommuniké september-augusti 2019/2020

Omsättningen växte med 28% jämfört med samma kvartal föregående år.

Regulatorisk

augusti 28, 2020

MAG Interactive (publ) förvärvar Primetime

MAG Interactive har ingått avtal om att förvärva det svenska mediebolaget Sventertainment AB, utvecklare av den framgångsrika frågesportsappen Primetime.

Regulatorisk

juli 1, 2020

MAG erbjuder återköp av teckningsoptioner under perioden juli-september

Styrelsen i MAG Interactive har beslutat om ett erbjudande om återköp till innehavarna av teckningsoptioner av programmet 2017:2020:2

Regulatorisk

juni 30, 2020

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-maj 2019/2020

Omsättningen ökar med 34% i Q3 jämfört med samma kvartal föregående år

Regulatorisk

maj 13, 2020

MAG tidigarelägger delårsrapport för Q3

Regulatorisk

maj 8, 2020

MAG erbjuder återköp av teckningsoptioner

Styrelsen i MAG Interactive har beslutat om ett erbjudande om återköp till innehavarna av teckningsoptioner av programmet 2017/2020:1.

Regulatorisk

april 1, 2020

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-februari 2019/2020

Omsättningen ökar med 23% i Q2 och EBITDA förstärks jämfört med samma period föregående år

Regulatorisk

januari 22, 2020

Komplettering: MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-november 2019/2020

Ökad omsättning och förstärkt EBITDA i räkenskapsårets första kvartal

Regulatorisk

januari 22, 2020

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-november 2019/2020

Ökad omsättning och förstärkt EBITDA i räkenskapsårets första kvartal

Regulatorisk

januari 14, 2020

Kommuniké från MAG Interactives årsstämma

Tisdagen den 14 januari 2020 höll MAG Interactive AB (publ) årsstämma under ordförandeskap av Birgitta Stymne Göransson. Stämman beslutade bland annat följande.

Regulatorisk

december 11, 2019

Välkommen till årsstämma i MAG Interactive AB (publ)

Regulatorisk

oktober 23, 2019

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport och bokslutskommuniké september-augusti 2018/2019

Multiplayerspel växer och ARPDAU förbättras

Regulatorisk

juni 26, 2019

MAG Interactive AB (publ) presenterar delårsrapport sep – maj 2018/2019

Multiplayerspel stärker kvartalets intäkter till följd av förstärkt ARPDAU

Regulatorisk

maj 24, 2019

MAG Interactive AB (publ) byter Certified Advisor

MAG Interactive informerar härmed om att bolaget beslutat att byta Certified Advisor.

Regulatorisk

april 10, 2019

MAG Interactive AB (publ) presenterar delårsrapport sep – feb 2018/2019

Intäkter från multiplayerspelen växer stadigt medan investeringar i förvärv av nya spelare tynger resultatet

Regulatorisk

januari 23, 2019

MAG Interactive AB (publ) presenterar delårsrapport sep – nov 2018

Renodling mot multiplayer och investering i framtida tillväxt

Regulatorisk

oktober 17, 2018

MAG Interactive AB (publ) presenterar delårsrapport sep 2017 – aug 2018

Regulatorisk

augusti 27, 2018

Ansvaret för publishing av Backpacker övergår till WeAreQiiwi Interactive

Regulatorisk

juli 5, 2018

RÄTTELSE: MAG Interactive AB (publ) delårsrapport sep 2017 – maj 2018

Regulatorisk

juli 4, 2018

MAG Interactive AB (publ) presenterar delårsrapport sep 2017 – maj 2018

Regulatorisk

juni 11, 2018

Valberedning i MAG Interactive AB (publ) inför årsstämma 2018

Regulatorisk

juni 11, 2018

MAG Interactive släpper spelet Paint Hit globalt

Efter starkt mottagande på testmarknader släpper MAG spelet Paint Hit globalt på App Store och Google Play

Regulatorisk

april 18, 2018

MAG Interactive AB (publ) presenterar delårsrapport sep 2017 – feb 2018

Regulatorisk

mars 29, 2018

Word Domination lanseras i mobilspelsbutiker

MAG Interactive, ledande utvecklare och förläggare av mobilspel meddelar idag att det senaste tillskottet, spelet Word Domination, lanseras globalt på App Store och Google Play i slutet på andra kvartalet 2018. Word Domination är ett klassiskt ordspel laddat med ett stort urval av olika sorters bonusar och boosters.

Regulatorisk

januari 17, 2018

Stark ökning av antalet spelare efter förvärv

Delårsrapport sep – nov 2017 MAG Interactive

Regulatorisk

januari 17, 2018

MAG Interactives dotterbolag FEO Media varslar 25 anställda

Efter förvärvet av FEO Media i november 2017 påbörjades en översyn av organisationen som arbetar med spelet Quizkampen.

Regulatorisk

december 12, 2017

MAG Interactive: Speltiteln Backpacker™ lanserad på Facebook.

MAG Interactive: Speltiteln Backpacker™ lanserad på Facebook.