Logotype

Årsredovisning 2017/18

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 

Belopp i tkr      
 NotAktie kapitalÖvrigt externt kapitalReserverBalanserad vinst och årets resultatSumma eget kapital
Ingående balans per 2016-09-0150 -2 460115 825113 415
Periodens resultat   573573
Inlösen aktier33   -14 919-14 919
 Personaloptioner25   1 2181 218
Valutakursdifferenser  -1 380 -1 380
Utgående balans 2017-08-3150 -3 840102 69798 907
Ingående balans 2017-09-01501 234-3 840101 46398 907
Periodens resultat   -59 557-59 557
Valutakursdifferenser  1 957-2401 717
Förändring AK450  -4500
Emissionskostnader   -8 284-8 284
Emission184279 807  279 991
Emission Deliquent Ltd   31 40531 405
Utgående balans 2018-08-31684281 041-1 88364 337344 179