Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 27 - Övriga kortfristiga skulder 

2018-08-312017-08-31
Personalrelaterade skulder1 8372 332
Momsskuld1 1180
Övriga poster (banklån DB)15 5560
Summa18 5112 332