Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 18 - Andra kortfristiga värdepapper 

Andra kortfristiga värdepapper avser investering i Handelsbankens räntefond Flexibel ränta - MEGA. Fonden placerar både i de svenska och globala räntemarknaderna, både i statsobligationer, företagsobligationer och i tillväxtmarknader.

Baserat på postens karaktär och bolagets syn så har en klassificering från långfristig till kortfristig fordran skett under året avseende denna investering. Omklassificering har även skett för jämförelseperioderna.

2018-08-312017-08-31
Ingående värde19 01816 454
Insättning024 228
Uttag-19 018-21 664
Utgående värde019 018