Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 22 - Finansiella skulder 

Nedanstående tabell analyserar koncernens icke derivata finansiella skulder som utgör finansiella skulder, uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena.

 Mindre än 3 månaderMellan 3 månader och ett årMellan 1 och 2 årMellan 2 och 5 årMer än 5 år
Per 31 augusti 2018     
Övriga långfristiga skulder0015 55600
Leverantörsskulder8 3090000
Övriga kortfristiga skulder2 31015 556000
Skulder till koncernföretag2 5880000
Totalt13 20715 55615 55600
Per 31 augusti 2017     
Övriga långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder12 9920000
Övriga kortfristiga skulder00000
Skulder till koncernföretag1 2100000
Totalt14 2020000