Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 6 - Övriga rörelseintäkter 

2017/20182016/2017
Valutakursvinster2 4282 668
Övrigt96191
Totalt3 3892 759