Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 13 - Valutakursdifferenser - netto

Valutakursddifferenser har redovisats i resultaträkningen enligt följande: 

2017/20182016/2017
Övriga rörelseintäkter2 4282 668
Övriga rörelsekostnader-2 411-2 380
Summa17288
Valutakursdifferens på kortfristigafordringar och skulder1 809-612
Summa1 826-324