Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 5 - Nettoomsättningens fördelning

Koncernen delar upp verksamheten i ett segment enligt IFRS’ definition. För att ge en bättre förståelse för koncernens verksamhet fördelas nettoomsättningen i två huvudsakliga källor; nettoomsättning från annonser och nettoomsättning från försäljning i spel. 

2017/20182016/2017
Försäljning i spel129 434210 941
Annonsintäkter86 82449 460
Övrigt6124
Totalt216 870260 405
Koncernens fördelning per land2017/20182016/2017
Sverige216 870260 405
Storbritannien00
Totalt216 870260 405

Koncernens intäkter fördelade per säte, samtliga spel som utvecklas inom gruppen publiceras av moderbolaget med säte i Sverige, förutom Quiz Duel vilket publiceras av Feo Media AB.