Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 26 - Uppskjuten skatteskuld

Förändring i uppskjutna skatteskulder under året, utan hänsyn tagen till kvittningar som gjorts inom samma skatterättsliga jurisdiktion, framgår nedan: 

Uppskjutna skatteskulderObeskattade reserverFörvärvade intellektuella rättigheter till spel på mobilplattformarBalanserade utgifter för utvecklingsarbeten avseende spel på mobilplattformarSumma
Per 1 september 20168 518-1004 81113 229
Redovisat i resultaträkningen3081001 0151 423
Per 31 augusti 20178 82605 82614 652
Per 1 september 20178 82605 82614 652
Redovisat i resultaträkningen-4 3907 1644993 273
Per 31 augusti 20184 4367 1646 32517 925