Logotype

Årsredovisning 2017/18

Marknaden

Mobilapplikationer

Mobila applikationer har blivit det primära gränssnittet för att konsumera digital media samtidigt som interaktiviteten förstärker användarengagemang och varumärkeslojalitet. Dessutom förväntas appar bli allt viktigare när smartphonepenetrationen ökar, vilket ger stora möjligheter för spelföretag att locka till sig ny publik.

GLOBALa spelintäkter

Source: Newzoo 2018 GLOBAL GAMES MARKET REPORT

Mobilspelsmarknaden

Spel har blivit världens ledande underhållning. Summeras alla timmar som ägnas åt spelande är spel nu världens största nöje räknat i tid. 2,3 miljarder spelare, varav 46% eller 1,1 miljarder människor spenderar pengar på spel, bekräftar trendens styrka. Marknadsundersökningsföretaget Newzoo uppskattar att det 2021 kommer att finnas över 2,6 miljarder spelare världen över. Sedan 2008 har spel vunnit en allt större andel av de totala underhållningsintäkterna. Under 2008 låg 35% av de totala konsumentutgifterna för underhållning på spel, medan filmer och musik låg på 44% respektive 21%. År 2015 låg 53% av de totala konsumentutgifterna för underhållning på spel, en ökning med 54% från 2008. Trenden förväntas fortsätta, där andelen av pengarna som spenderas på spel förväntas öka till 55% av all underhållning år 2019. Mobilspelindustrin har traditionellt ansetts kännetecknas av låga etableringshinder för nya spelutvecklare. Att utveckla och publicera framgångsrika mobilspel som genererar betydande intäkter kräver emellertid allt mer från utvecklare. Som en större spelutvecklare med en avancerad infrastruktur och beprövade utvecklingsprocesser har MAG den kapacitet som krävs för att fortsätta skapa framgångsrika spel i en alltmer krävande marknad.

spelarna

Konsoler och datorer brukade dominera marknaden, men tillväxten av kategorin casualspelare och förbättrad mobilteknik har gjort mobila plattformar störst. Casualspelare spelar när de har tid över medan hardcorespelare anpassar sin tid efter spelen. Casualspelare speglar mer än hardcorespelare befolkningen generellt gällande ålder och kön. Av totalt 2,1 miljarder spelare är ungefär 63% kvinnor och 23% över 65 år, enligt forskning från marknadsföringsbyrån Mediakix.

Intäkter från mobilspel

Mobilspel kommer för första gången att bidra med mer än hälften av alla spelintäkter, där mobilspel växer med 25,5% under året till 70,3 miljarder dollar, enligt 2018 Global Games Market Report från Newzoo. Mobilspelutvecklare har under året bevisat att spelmekanik från PC och konsolspel kan anpassas till mobila skärmar och kontroller. Kina leder de 100 största länderna på spelintäkter, med 37,9 miljarder dollar i intäkter 2018. USA och Japan är fortfarande den näst största och tredje största, med 30,4 miljarder dollar respektive 19,2 miljarder dollar. Den tyska spelmarknaden landar på totalt 4,7 miljarder kronor i år och placerar den på femte plats som den största marknaden för spelintäkter i Europa. Den mobila spelmarknaden förväntas växa med 17% CAGR från 2017 till 2021.

Mobila annonsmarknaden

Många stora eller medelstora mobilspelsutvecklare kombinerar in-app köp och in-app annonser i sina appar, vilket innebär att reklam numera är en naturlig del av de flesta mobilspel. Drivet av just in-app annonser kommer mobilen i år att stå för 69,9% av all digital reklam enligt eMarketer. Med en andel på 33,9% av de totala amerikanska annonsutgifterna, kommer mobilen att passera TV som det ledande annonsmediet på världens största annonsmarknad - och eMarketer förväntar sig att andelen kommer att växa till 47,9% 2022. Sammantaget kommer mobilannonsering att växa mer än tre gånger snabbare än det totala medieutbudet i år, 23,5% mot 6,6%. Övergången från traditionella format till mobilformat leder till ökad konkurrens och stigande annonspriser när varumärken strider om mobila exponeringsytor.

Källor:

  1. THE MOBILE GAMING INDUSTRY av Mediakix publiserad Mars, 2018
  2. The 2018 Global Games Market Report  av Newzoo.com publiserad 20 juni, 2018
  3. "Mobile Ad Spending to Surpass TV in 2018" av eMarketer.com publiserad 19 Apr, 2018