Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 14 - Andra kortfristiga värdepappersinnehav 

Andra kortfristiga värdepapper avser investering i Handelsbankens räntefond Flexibel ränta - MEGA. Fonden placerar både i de svenska och globala räntemarknaderna, både i statsobligationer, företagsobligationer och i tillväxtmarknader.

 2018-08-312017-08-31
Ingående värde19 00416 000
Insättning024 000
Uttag-19 004-20 996
Utgående värde019 004