Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 23 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

2018-08-312017-08-31
Upplupna intäkter15 80817 225
Förutbetalda kostnader4 6802 481
Summa20 48819 706