Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 5 - Personalkostnader 

2017/20182016/2017
Kostnader för ersättningar till anställda  
Löner och ersättningar19 42517 223
Sociala avgifter6 4096 297
Pensionskostnader1 9071 518
 Summa27 74125 038
Ledande befattningshavare
Löner och ersättningar8 1285 215
Sociala avgifter2 8551 639
Pensionskostnader1 1701 033
Summa12 1537 877
Summa 39 89432 915
Övriga personal kostnader13 97510 048
Summa personalkostnader53 56942 963

Medelantal anställda2017/20182016/2017
 Medelantal anställdaVarav mänMedelantal anställdaVarav män
Sverige41334134
Tyskland1111
 42344235