Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 1 - Allmän information 

MAG Interactive AB (publ) (Moderföretaget i MAG Interactive koncernen) är ett företag verksamt inom spel på mobilplattformar. Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige och med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Drottninggatan 95A, 113 60 Stockholm.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgift inom parantes avser jämförelseåren.