Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 34 - justeRAT EBITDA 

2018-08-312017-08-31
EBITDA-40 34327 097
Kostnader relaterade till förvärv av MAG Games Ltd31 4050
Noteringskostnader7 239236
Förvärvkostnader9760
Omstruktureringskostnader9 4060
Justerat EBITDA8 68327 333
Resultat före skatt -65 231 3 552
Kostnad förvärv MAG Games Ltd 31 4050
Noteringskostnader7 239236
Förfärvskostnader FEO Media AB9760
Omstruktureringskostnader FEO Media AB9 4060
Justerat resultat före skatt-16 2053 788