Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 22 - Övriga kortfristiga fordringar 

2018-08-312017-08-31
Kortfristiga fordringar anställda3814
Momsfordran1 307691
Övriga poster2 664472
Summa4 0091 177