Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 19 - Andra långfristiga fordringar

Andra långfristiga fordringar avser deposition för kontorslokaler. 

2018-08-312017-08-31
Ingående värde1 8361 841
Insättning2 4500
Valutaeffekt14-5
Utgående värde4 3001 836