Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 25 - Operationell leasing 

Åtaganden avseende operationell leasing

Moderföretaget hyr kontorslokaler enligt ej uppsägningsbara operationella leasingavtal. Leasingperioderna varierar mellan 3 och 5 år och de flesta leasingavtalen kan vid leasingperiodens slut förlängas till en avgift som överensstämmer med en marknadsmässig avgift.

Framtida sammanlagda minimileasavgifter för icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal är som följer:

 2018-08-312017-08-31
Inom 1 år4 7043 564
Mellan 1 och 5 år15 44415 444
Mer än 5 år00
Summa20 14819 008