Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 14 - Innehav och investeringar i dotterföretag 

NamnRegistrering- och verksamhetslandVerksamhetAndel stamaktier som direktägs av moderföretaget (%)
MAG Games Ltd (tidigare Delinquent Interactive Ltd)StorbritannienUtveckling100
Feo Media ABSverigeUtveckling100

MAG Games Ltd och Feo Media AB konsolideras i koncernen. Rösträttsandelen i dotterbolag som ägs direkt av moderföretaget skiljer sig inte från den ägda andelen stamaktier.