Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 8 - Personalkostnader

2017/20182016/2017
Kostnader för ersättningar till anställda  
Löner och ersättningar38 20823 033
Sociala avgifter11 2056 879
Pensionskostnader2 6471 630
 Summa52 06031 542
Ledande befattningshavare  
VD, Daniel Hasselberg  
Löner och ersättningar1 4271 339
Rörlig lön6033
Sociala avgifter468431
Pensionskostnader 338299
 Summa2 2932 102
Övriga ledande befattningshavare (5 personer)  
Löner och ersättningar 8 3434 793
Rörlig lön 230107
Sociala avgifter 2 6651 340
Pensionskostnader 1 085762
 Summa12 3237 002
Summa löner och ersättningar66 67640 646
Övriga personalkostnader2 7011 791
Summa personalkostnader69 37742 437
Arvode till styrelseledamöter2017/20182016/2017
Styrelseordförande, Walter Masalin00
Styrelseledamot, Teemu Huhtanen2000
Styrelseledamot, Mikael Hjort20066
Styrelseledamot, Daniel Hasselberg00
Styrelseledamot, Kaj Nygren00
Styrelseledamot, Johan Persson00
 Summa40066
Medelantal anställda   
 2017/20182016/2017
 Medelantal anställdaVarav mänMedelantal anställdaVarav män
Sverige71484134
Storbritannien19151412
 90635546
    

Könsfördelning i koncernen (inkl dotterföretag) för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare

 2017/20182016/2017
 Antal på balansdagenVarav mänAntal på balansdagenVarav Män
Styrelseledamöter6666
Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare6666

Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader.