Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 9 - Ersättning till revisorerna 

Ersättning till revisorerna2017/20182016/2017
PwC  
– Revisionsuppdraget440374
– Skatterådgivning2790
– Övriga tjänster969536
Summa1 688910
Ytterligare kostnader till revisorer på 621 tkr har bokförts som emissionskostnad 
Övriga revisorer  
– Revisionsuppdraget7174
Koncernen totalt1 759984