Logotype

Årsredovisning 2017/18

Sammanfattning av året

ett händelserikt år för MAG

Det finansiella året startade med förvärvet av FEO Media, som offentliggjordes i oktober och slutfördes i november. FEO-förvärvet innebar att vi kunde addera Quiz Duel till vår portfölj och därmed ta en ledande position i världen inom frågespel på mobilen.

Efter förvärvet har vi fokuserat på att investera i Quiz Duels tekniksida, flytta spelet till vår gemensamma serverinfrastruktur samt samla ett stort antal olika appar över hela världen till en gemensam Quiz Duel app. Detta kommer att möjliggöra minskade serverkostnader framåt, samt väsentligt påskynda utvecklingen av nya funktioner.

I december startades handel av MAGs aktier på Nasdaq First North och i samband med det gjordes en nyemission där bolaget tog in 200 MSEK i syfte att möjliggöra fortsatt expansion av affären.

Vårt första spel någonsin inom realtidsmultiplayer, Word Domination, lanserades globalt i maj. Spelet fick starkt stöd från Apple och Google vid lanseringen och har sedan dess fortlöpande visats upp av det redaktionella teamet på App Store, bland annat som “Dagens spel” på App Store i USA. Efter lanseringsveckan har vi kontinuerligt byggt upp mer kunskap och data om spelanvändningen, optimerat våra datamodeller och därmed successivt kunnat öka marknadsföringsinvesteringarna. Med över en halv miljon månatligen aktiva spelare växer spelet varje månad och ser ut att kunna bli en ny evergreen i portföljen. Word Domination har det högsta dagliga engagemanget per spelare vi någonsin sett i ett spel från MAG.

Word Domination har det högsta dagliga engagemanget per spelare vi någonsin sett i ett spel från MAG

I juni lanserades spelet Paint Hit som riktar sig till det snabbväxande så kallade “hyper casual” segmentet. Spelet har hittills nått 20 miljoner spelare och fortsätter att överraska alla med sin enorma räckvidd. Det är ett verkligt globalt spel med spelare från hela världen, vilket i viss mån skiljer sig från övriga spel i portföljen vilka främst har en publik i USA och Västeuropa.

Hyper causal-spel genererar avkastning genom annonser vilket innebär att stora volymer av nedladdningar är viktigt för att skapa ett starkt bidrag till verksamheten. Vi har i och med framgångarna med Paint Hit lärt oss hur vi skräddarsyr vår marknadsförings- och annonsoptimeringsstrategi efter detta. Vi ser ytterligare potential inom denna genre och har idag ett antal hyper casual-spel under utveckling.

Den 9 juni nådde Paint Hit förstaplatsen för nedladdningar av casual games på Google Play i USA. Spelet höll den positionen i fyra veckor och var i topp tre i två månader.

I augusti visades Word Domination upp på App Store i USA som “Dagens spel”. Det här är något som väldigt få spelstudios får uppleva och vi ser det, tillsammans med vårt fina genomslag på topplistorna med Paint Hit som kvitton på att våra team håller absolut världsklass.