Logotype

Årsredovisning 2017/18

Ägarförhållanden

MAG Interactive AB (publ) är moderbolag i Koncernen, som består av MAG Interactive AB (publ) och ett helägt dotterbolag i Storbritannien, med firmanamnet MAG Games Limited, och ett helägt dotterbolag i Sverige, med firmanamnet FEO Media AB.

MAG Interactive noterades i början av december på NASDAQ First North Premier med första handelsdag den 8 december 2017 

I samband med noteringen så stämpladessamtliga preferensaktier om till stamaktier. Totalt antal aktier och stamaktier  är idag 26 321 393

Enligt Bolagets hemsida per 30 september 2018 så är de största aktieägarna:

ÄgareAntal aktier  %
Daniel Hasselberg 3 034 96611,5
Kaj Nygren3 020 43911,5
Swedbank Robur2 466 3099,4
Didner & Gerge2 135 0008,1
Handelsbanken1 709 6706,5
Johan Persson1 389 5605,3
Anders Larsson1 369 5605,2
Roger Skagerwall1 296 1974,9
Fredrik Stenh1 278 2564,9
Chalex1 052 8414,0
RAM One961 7923,7
NGP624 9232,4


Totalt antal aktier: 26 321 393