Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 11 - Immateriella tillgångar 

Förvärvade intellektuella rättigheter till spel på mobilplattformar2017/20182016/2017
Ingående anskaffningsvärden20 94820 948
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden20 94820 948
Ingående avskrivningar-16 451-9 589
Årets avskrivningar-4 497-6 862
Utgående Ackumulerade avskrivningar-20 948-16 451
Utgående redovisat värde04 497