Logotype

Årsredovisning 2017/18

Not 12 - Andelar i koncernföretag

2018-08-312017-08-31
Ingående anskaffningsvärde15 79715 797
Förvärv134 7310
Tillägg31 4050
Summa181 93315 797
 

NamnRegistrerings och verksamhets-landVeksamhetAndel stamaktier som direktägs av moderföretaget (%)Redovisat värde 2017/2018Redovisat värde 2017-08-31
MAG Games LtdStorbritannienUtveckling10047 20215 797
Feo Media ABSverigeUtveckling100134 7310